Ramen St Jozef kapel Horn

Voorjaar 2007 kreeg ik van buurtvereniging "de Molens" in Horn de opdracht ramen te ontwerpen voor de Jozefkapel aan de Haelerweg, Deze kapel wordt door hun onderhouden en beheert.
Enige vastomlijnde gegeven in de opdracht was dat de ramen met St Jozef te maken moesten hebben. 
In 2018 werden 2 ramen onherstelbaar beschadigd. Ze zijn opnieuw gemaakt.

Symboliek van de ramen:
Elk raam heeft een ovale cirkel waarin de voorstelling staat. De ovale cirkel geeft het ei weer, het symbool van geboorte en nieuw leven. De wederopstanding van Christus.De duif.

Dit raam staat voor het huwelijk van Jozef met Maria oftewel Jozef roede in bloei.
Volgens de apocriefe geschriften brachten Maria's huwelijkskandidaten ieder een stok naar de hogepriester van de tempel.
Jozef's stok begon spontaan te bloeien. Dit werd gezien als het teken dat Jozef was uitverkoren als echtgenoot van Maria.

De bloeiende stok is ook het symbool van de ongereptheid van de maagd Maria. 
Uit de stok kwam de duif tevoorschijn.

De twee handen die door een lint verbonden zijn staan symbool voor het huwelijk

De lelie

Het boek Jacobus vertelt hoe Maria's zwangerschap aanvankelijk in sterke mate de achterdocht van Jozef opwekte. Zijn verdenkingen werden weggenomen toen de aartsengel Gabriel in een droom aan Jozef verscheen en de verklaring voor de zwangerschap gaf.

De vleugel geeft de aartsengel Gabriel weer

De lelie staat symbool voor de zuiverheid
( maagdelijkheid) van Jozef.

De kaars

De kaars is het symbool voor de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem

Het timmermansgereedschap is het attribuut van Jozef waarmee enerzijds wordt aangeduid dat hij bij de geboorte van Jezus aanwezig is. Anderzijds wordt hiermee getoond dat Jozef de patroon is van de arbeider in het algemeen.

De ezel

De ezel is bekend als het trouwe lastdier dat Maria, Jozef en Jezus tijdens de barre tocht naar Egypte draagt.

Ook de wandelstok is een symbool dat voor de vlucht naar Egypte staat. 

Jozef

Op gezag van bepaalde apocriefe beschrijvingen van zijn leven was het lange tijd gebruikelijk om Jozef af te beelden als een oude man met een baard .
De hier gebruikte afbeelding is gebaseerd op een vroeg Middeleeuwse afbeelding.

De haren zijn een symbool voor de halo rond Jozef zijn hoofd, het teken van zijn heiligheid.

Het rechteroog is in een driehoek geplaatst met daaromheen wolken. Dit is het symbool voor het alziende oog van God.