Anjer

In opdracht van het Prins Bernhardfonds heb ik enkele jaren geleden een anjer ontworpen. Deze wordt nog steeds uitgereikt als prijs.